>Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych

>Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” określa hierarchię ważności
znaków i sygnałów drogowych. Podstawowym zapisem jest treść ustawy, czyli przepis. Jednak od przepisu ważniejszy jest znak, od znaku ważniejsza jest
sygnalizacja świetlna, a najważniejsze jest to, co mówi policjant.

Kiedy policjant stoi do nas bokiem (on tak jakby jest cieńszy) to oznacza, że
możemy wtedy przejechać, tak jakbyśmy mieli zielone światło.

W tej sytuacji kierujący pojazdem numer (1) może wjechać na skrzyżowanie, ponieważ policjant stoi do niego bokiem.
Tym samym pojazd, który jest z prawej strony
ma tego policjanta na wprost siebie, czyli nie może wjechać na skrzyżowanie.
Pierwszy samochód może skręcić w prawo, ponieważ to jest tak jakby miał zielone światło aczkolwiek nie ma tutaj żadnych strzałek, czyli
może pojechać w prawo, może pojechać prosto, mógłby też skręcić w lewo.
Reklamy

>Zasady pierwszeństwa przejazdu przez rondo z włączoną sygnalizacją świetlną i tramwajami

>

Jak wygląda sprawa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
kiedy mamy włączoną sygnalizację świetlną i mamy też tramwaje?
Kiedy jedziemy na zielonym świetle, to mamy pierwszeństwo
przed pojazdami, ale kiedy jedzie tramwaj, który
również miał zielone światło i on przecina nasz kierunek jazdy, to
ten tramwaj ma pierwszeństwo.

Mówi o tym art. 170 z Dziennika Ustaw:

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu
o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, może je opuścić, ale
pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa użytkownikom ruchu
poruszającym się na wprost.

Jednak jest zastrzeżenie, że przepis ten nie stosuje się na skrzyżowaniu
oznaczonym znakami C-12.

C-12 to jest ten znak, który mówi, że
skrzyżowanie jest o ruchu okrężnym, dlatego na tym skrzyżowaniu
nasz samochód ustępuje pierwszeństwa tramwajowi.

Oczywiście ma pierwszeństwo przed pojazdem, który
także wjechał na zielonym świetle, ale przecina nasz kierunek jazdy.
Jednak nie jest to tramwaj, więc tym samym nie będzie przejeżdżał ostatni.

>Kto ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z włączoną sygnalizacją świetlną gdy tramwaj przecina naszą drogę

>Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, gdzie
tramwaj będzie przecinał nasz tor jazdy, kiedy mamy zielone światło,
to my mamy pierwszeństwo.

Mówi o tym artykuł znajdujący się w Dzienniku Ustaw Nr 170
dotyczący znaków i sygnałów drogowych:

Kierujący pojazdem szynowym
„ skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi
może je opuścić, ale pod warunkiem
ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost”.

W tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1
nie musi ustępować pierwszeństwa tramwajowi i
oczywiście nie puszcza auta z naprzeciwka, które skręca w lewo i
przejedzie jako pierwszy.

>Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i tramwajami

>Na skrzyżowaniu, gdzie mamy włączoną sygnalizację świetlną
i tramwaj nasze pierwszeństwo – (pojazd numer 1) jest określone w następujący sposób:

Rys.:
Kiedy my (1) mamy zielone światło i jedziemy na wprost, to
mamy pierwszeństwo przed wszystkimi (nie będą tutaj przechodzić piesi).
Jeśli pojazd z naprzeciwka (3) skręca w lewo, to mamy
przed nim pierwszeństwo.
Jeżeli pojazd z naprzeciwka-tramwaj (2) skręca w lewo, to również
mamy przed nim pierwszeństwo.
Na skrzyżowaniu kierujący pojazdem (1) nie ustępuje
pierwszeństwa pojazdowi (2) i pojazdowi (3), czyli
przejeżdża jako pierwszy.