>Nietypowe zawracanie

>Zostałem poproszony przez jednego z czytelników bloga o wyjaśnienie jak zawrócić w sytuacji jak na załączonym poniżej obrazku.

Ps. Jak masz jakieś do mnie pytania to pisz na instruktormichaltrabski@gmail.com

Reklamy

>Skrzyżowanie równorzędne oraz strefa zamieszkania

>Kiedy mamy skrzyżowanie równorzędne, to
proszę sobie wyobrazić, że tutaj jest jedna i druga droga bez
strefy zamieszkania.
To jest zwykłe skrzyżowanie równorzędne.
Dodatkowo dochodzi do niej droga, która będzie w strefie zamieszkania.

Pierwszeństwo należy rozpatrywać w taki sposób:
Pojazd wjeżdżający ze strefy zamieszkania
włącza się do ruchu, czyli ustępuje innym pojazdom.
Musimy poczekać, aż z każdej strony na tych drogach będzie pusto.
Pojazdy nadjeżdżające z dowolnej strony muszą przejechać i
dopiero my włączamy się do ruchu.

Na tym skrzyżowaniu pojazd wjeżdżający ze strefy zamieszkania (1)
nie ma pierwszeństwa przed pojazdem (2) i
nie ma pierwszeństwa przed pojazdem ze strony lewej (3), a więc
przejeżdża ostatni.

>Skrzyżowanie równorzędne i tramwaj

>Jeden z przepisów Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
mówi, że pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami
na skrzyżowaniu bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Jeżeli mówimy o skrzyżowaniu równorzędnym, to
pojazd szynowy, który nadjedzie ze strony prawej,
lewej, czy z naprzeciwka musi zostać przepuszczony.

Kierujący pojazdem (1) nie ma pierwszeństwa
przed pojazdem (2), ponieważ znajduje się z jego prawej strony,
nie ma także pierwszeństwa przed tramwajem (3), ponieważ
pojazd szynowy ma pierwszeństwo bez względu na to,
z której strony nadjeżdża.
W tej sytuacji musi przejechać jako ostatni.

>Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym, pojazdy i tramwaj

>

Na skrzyżowaniu równorzędnym przepuszczamy pojazdy nadjeżdżające ze strony prawej, czyli na przykład samochody, motory, rowery.

Ale jeżeli chodzi o tramwaj jako pojazd szynowy, przepuszczamy go bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

>Prawidłowe zatrzymanie przy słupku na skrzyżowaniu równorzędnym

>

Kiedy na skrzyżowaniu tego typu próbujesz skręcić w lewo i zatrzymasz się do wysokości słupka, wtedy nie ma takiej obawy, że nadjedzie coś z prawej strony i będzie wymuszenie pierwszeństwa.

>Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i tramwajami

>Na skrzyżowaniu, gdzie mamy włączoną sygnalizację świetlną
i tramwaj nasze pierwszeństwo – (pojazd numer 1) jest określone w następujący sposób:

Rys.:
Kiedy my (1) mamy zielone światło i jedziemy na wprost, to
mamy pierwszeństwo przed wszystkimi (nie będą tutaj przechodzić piesi).
Jeśli pojazd z naprzeciwka (3) skręca w lewo, to mamy
przed nim pierwszeństwo.
Jeżeli pojazd z naprzeciwka-tramwaj (2) skręca w lewo, to również
mamy przed nim pierwszeństwo.
Na skrzyżowaniu kierujący pojazdem (1) nie ustępuje
pierwszeństwa pojazdowi (2) i pojazdowi (3), czyli
przejeżdża jako pierwszy.

>Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym z tramwajem

>

Na skrzyżowaniu równorzędnym przepuszczamy pojazdy nadjeżdżające ze strony prawej, czyli na przykład samochody, motory, rowery.
Ale jeżeli chodzi o tramwaj jako pojazd szynowy, przepuszczamy go bez względu na to, z której strony nadjeżdża.