>Nietypowe zawracanie

>Zostałem poproszony przez jednego z czytelników bloga o wyjaśnienie jak zawrócić w sytuacji jak na załączonym poniżej obrazku.

Ps. Jak masz jakieś do mnie pytania to pisz na instruktormichaltrabski@gmail.com

Reklamy

Znak rogatka uszkodzona, co zrobić i gdzie należy się zatrzymać

Widząc znak „Rogatka uszkodzona”, kierujący powinien zatrzymać się przed znakiem.

Przepis mówi, że miejsce zatrzymania przy tego typu znakach zakazu, powinno nastąpić

w miejscu wyznaczonym. Ponieważ tutaj nie ma linii zatrzymania i miejsce nie jest wyznaczone, to należy zatrzymać się przed tym znakiem.

Nie może kierowca nie zatrzymać pojazdu, jeżeli nie ma dróżnika. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu jest znak zakazu. On zabrania wjazdu za ten znak. Znaczy zabrania przejazdu przez przejazd bez zgody osoby uprawnionej, w tym przypadku. Samochód nie może też zatrzymać się za torami, ponieważ nie ma tej linii zatrzymania, także nie wolno przejechać w ogóle za ten znak.

 

Omijanie i wyprzedzanie pojazdu przed przejazdem kolejowym

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu numer 2.

Ta strzałka sugeruje nam, że pojazd numer 2 jedzie.

Nie możemy wyprzedzać na odcinku od słupka oznaczonego jedną kreską do przejazdu kolejowego.

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu numer 2.

Ta strzałka sugeruje nam, że pojazd numer 2 jedzie.

Nie możemy wyprzedzać na odcinku od słupka oznaczonego jedną kreską do przejazdu kolejowego.

Samochód numer 1 nie może także omijać pojazdu numer 3. Ponieważ przepis zakazuje omijania pojazdu, czyli przejeżdżania obok pojazdu, który stoi w miejscu.

Jeżeli ten pojazd zatrzymał się przed przejazdem, musielibyśmy jechać po pasie ruchu przeznaczonego dla pojazdów jadących z naprzeciwka. Czyli, jeżeli byśmy się zmieścili na naszej połowie drogi, to wtedy moglibyśmy go omijać, ale tutaj musielibyśmy jechać pod prąd więc nie możemy tego robić.

Pojazd numer 1 nie może przejechać przez przejazd, także musi zatrzymać się i czekać
w kolejce, aż samochody pojadą.

Zajmowanie właściwego pasa ruchu po skręcie w lewo lub w prawo

Zajmowanie właściwego pasa ruchu, kiedy zamierzamy skręcić w prawo lub w lewo.  Przepisy ogólne mówią, że jeżeli zamierzamy skręcić w prawo, to skręcamy z pasa prawego. A jeżeli zamierzamy skręcić w lewo, to z pasa lewego. Na drogach dwukierunkowych z tego pasa skrajnego, ale przeznaczonego do naszego kierunku jazdy. Z każdego pasa ruchu możemy jechać na wprost.

Przepisy ogólne stosujemy, wtedy kiedy nie mamy żadnych strzałek, które nam nakazują dany kierunek jazdy, albo kiedy nie mamy nakazu skrętu w którąś ze stron czy zakazu.

W sytuacji, kiedy jedziemy drogą jednokierunkową, to skręt w lewo będzie następował z pasa już wtedy lewego.

Inna jest sytuacja wtedy, kiedy mamy już znaki, które mówią nam, w którą stronę należy jechać z danego pasa. Wtedy przepisy ogólne już nie obowiązują i polegamy na znakach,
no bo wiadomo, że znak jest ważniejszy od przepisu ustawy. Czyli w tej sytuacji w lewo skręcamy z pasa lewego, ale tego po naszej stronie jezdni lub środkowego.

W tym przypadku akurat na wprost można pojechać tylko z dwóch pasów.

Jeszcze inna jest sytuacja, kiedy mamy dozwolony tylko jeden kierunek jazdy.
Wtedy nie obowiązuje już zasada, że skręcamy w lewo z pasa lewego. Jeżeli możemy jechać tylko i wyłącznie w lewo, to w lewo możemy skręcić ze wszystkich pasów. W tym przypadku z pasa skrajnego, z pasa środkowego i z pasa prawego.

Na rondzie, na którym znowu nie ma znaków, które nam wskazują kierunki jazdy, obowiązują przepisy ogólne. Także w tej sytuacji z każdego pasa możemy pojechać prosto, skręcić w prawo z pasa prawego, a skręcić w lewo czy też zawrócić z pasa lewego, po naszej stronie jezdni. Ponieważ ta jezdnia nie jest jednokierunkowa, więc nie skręcamy z pasa lewego, tylko z pasa najbardziej po lewej stronie, ale po naszej części jezdni.

Natomiast, kiedy już wykonamy skręt czyli na przykład skręcimy w lewo z naszego pasa, możemy zając dowolny pas ruchu, który znajduje się na tej drodze, w którą skręcamy.
Czyli tutaj z tego pasa środkowego, skręcimy i możemy zająć pas dowolny z tych trzech.

Sytuacja jest podobna, kiedy wjeżdżamy w drogę jednokierunkową. Możemy zająć każdy pas z tej drogi.

Kiedy skręcamy w prawo, skręcamy z pasa prawego. Zajmujemy dowolny pas ruchu znajdujący się na tej drodze z prawej strony.

Natomiast należy uważać w takim momencie, kiedy na przykład tutaj będziemy skręcać
w lewo, to ponieważ można skręcić w lewo z dwóch pasów, po skręcie należy już przypilnować pasa ruchu, na który wjeżdżamy. Załóżmy, że tutaj jest oś jezdni, to z pasa
1 możemy wjechać na lewy pas naszej drogi, a z pasa 2 na prawy pas, tak żeby nie pozajeżdżać sobie drogi.

W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym zdecydowanie powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas trzeci, jeżeli zamierza skręcić w prawo. Kiedy zmieniamy pas ruchu lub skręcamy, to włączamy kierunkowskaz.

Z każdego pasa może pojechać na wprost, ponieważ są zasady ogólne. Tutaj żadne strzałki nam nie wyznaczają kierunku.

Nie może skręcać w lewo z pasa środkowego.

 

>Zachowanie się kierującego pojazdem w stosunku do autobusów wjeżdżających na drogę z przystanku

>Zachowanie się kierujących pojazdami w stosunku do autobusu zjeżdżającego z przystanku. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kiedy zbliżamy się do przystanku, na którym stoi autobus i ten autobus chce wjechać na drogę, to jeżeli jesteśmy na terenie zabudowanym to mamy obowiązek zwolnić, umożliwić mu wjazd na jezdnię.

Zachować, oczywiście szczególną ostrożność. W razie potrzeby musimy nawet zatrzymać się. Druga ważna rzecz to jest to, że ten autobus, jemu wolno wjechać dopiero kiedy upewni się, że nie spowoduje zagrożenia.

Jeżeli Ty sobie jedziesz i autobus daje sygnał, że chce włączyć się do ruchu, to oczywiście jeśli masz taką możliwość to go przepuść, ale jeżeli jedziesz z dużą prędkością i zostało Ci do autobusu 20 metrów po prostu przejedziesz. Autobus nie ma przed Tobą pierwszeństwa. Czyli w momencie kiedy kierujący autobusem chce włączyć się do ruchu z przystanku na terenie zabudowanym powinieneś umożliwić kierującemu pojazdem włączenie się do ruchu, zmniejszyć prędkość a nawet w razie potrzeby zatrzymać się.

>Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych

>Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” określa hierarchię ważności
znaków i sygnałów drogowych. Podstawowym zapisem jest treść ustawy, czyli przepis. Jednak od przepisu ważniejszy jest znak, od znaku ważniejsza jest
sygnalizacja świetlna, a najważniejsze jest to, co mówi policjant.

Kiedy policjant stoi do nas bokiem (on tak jakby jest cieńszy) to oznacza, że
możemy wtedy przejechać, tak jakbyśmy mieli zielone światło.

W tej sytuacji kierujący pojazdem numer (1) może wjechać na skrzyżowanie, ponieważ policjant stoi do niego bokiem.
Tym samym pojazd, który jest z prawej strony
ma tego policjanta na wprost siebie, czyli nie może wjechać na skrzyżowanie.
Pierwszy samochód może skręcić w prawo, ponieważ to jest tak jakby miał zielone światło aczkolwiek nie ma tutaj żadnych strzałek, czyli
może pojechać w prawo, może pojechać prosto, mógłby też skręcić w lewo.

>Zasady pierwszeństwa przejazdu przez rondo z włączoną sygnalizacją świetlną i tramwajami

>

Jak wygląda sprawa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
kiedy mamy włączoną sygnalizację świetlną i mamy też tramwaje?
Kiedy jedziemy na zielonym świetle, to mamy pierwszeństwo
przed pojazdami, ale kiedy jedzie tramwaj, który
również miał zielone światło i on przecina nasz kierunek jazdy, to
ten tramwaj ma pierwszeństwo.

Mówi o tym art. 170 z Dziennika Ustaw:

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu
o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, może je opuścić, ale
pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa użytkownikom ruchu
poruszającym się na wprost.

Jednak jest zastrzeżenie, że przepis ten nie stosuje się na skrzyżowaniu
oznaczonym znakami C-12.

C-12 to jest ten znak, który mówi, że
skrzyżowanie jest o ruchu okrężnym, dlatego na tym skrzyżowaniu
nasz samochód ustępuje pierwszeństwa tramwajowi.

Oczywiście ma pierwszeństwo przed pojazdem, który
także wjechał na zielonym świetle, ale przecina nasz kierunek jazdy.
Jednak nie jest to tramwaj, więc tym samym nie będzie przejeżdżał ostatni.

>Tramwaj na rondzie ze znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu

>Na rondzie, gdzie dodatkowo mamy znak
ustąp pierwszeństwa przejazdu,
pierwszeństwo będzie miał ten pojazd, który
na tym rondzie już się znajduje i jedzie w ruchu okrężnym.

Warto zwrócić uwagę, że znak ustąp pierwszeństwa
będzie dotyczył też tramwaju, czyli ten pojazd, który
ma po swojej prawej stronie tramwaj
nie musi mu ustąpić pierwszeństwa, ponieważ
ten tramwaj będzie wjeżdżał na rondo, ale z drogi podporządkowanej.

Inna sytuacja to ta, kiedy tramwaj znajduje się już na rondzie i
wtedy to ten tramwaj musi zostać przepuszczony, ponieważ
tramwaj i pojazd na rondzie są w sytuacji równorzędnej..
W takiej sytuacji pojazd szynowy będzie miał pierwszeństwo.

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem numer 1
będącym już na rondzie
ma pierwszeństwo przed pojazdem numer (2), czyli tramwajem
wjeżdżającym na rondo ze strony prawej, przed pojazdem 3-samochodem
który jedzie, tak samo jak tramwaj. Tym bardziej ma
przed nim pierwszeństwo (3), ale
nie ma już pierwszeństwa przed tramwajem, który przecina
jego kierunek ruchu i jedzie pod prąd.

>Znak stop tak samo określa pierwszeństwo przejazdu jak znak ustąp pierwszeństwa

>Jeśli samochody na skrzyżowaniu znajdują się w stosunku do siebie w sposób równorzędny, czyli jeden i drugi musi ustąpić
pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu, trzeba sięgnąć po kolejną zasadę,
która rozstrzygnie, kto z nich ma pierwszeństwo.

W tej sytuacji będzie obowiązywała zasada prawej strony:
Pojazd wjeżdżający z drogi ze znakiem „Stop” musi
przepuścić pojazd wjeżdżający ze strony prawej, który ma drogę podporządkowaną.

Porównując znak zakazu „Stop” ze znakiem
„Ustąp pierwszeństwa”, mówią one, że
nakazują nam ustąpić pierwszeństwa, ale
w stosunku do siebie są tak samo ważne.

Znak „Stop” jako znak zakazu mówi dodatkowo tylko to, że
nie wolno wjechać, czyli zakazuje wjazdu na skrzyżowanie
bez wcześniejszego zatrzymania.

Nie ma nigdzie zasady, że znak „Stop” każe bardziej ustąpić pierwszeństwa niż znak „Ustąp pierwszeństwa”.
Oba są dokładnie takie same.

W sytuacji na skrzyżowaniu, gdzie kierujący pojazdem wjeżdżający
z drogi ze znakiem „Stop” ustępuje pierwszeństwa zarówno pojazdowi
ze strony prawej (2) i jadącemu z naprzeciwka, skręcającemu w lewo, ale
jadącemu z drogi z pierwszeństwem przejazdu (3) , to
ustępuje też pierwszeństwa pojazdowi, który jedzie z lewej strony (4), ale
również drogą z pierwszeństwem przejazdu, nawet jeśli on
z tej drogi zjeżdża.
Droga z pierwszeństwem idzie w lewo, a on jedzie prosto, ale
drogą z pierwszeństwem.

>Tramwaj wyjeżdżający z drogi podporządkowanej

>Gdy zdarzy się taka sytuacja, że jedziemy
drogą podporządkowaną i chcemy skręcić w lewo, a
obok nas jest tramwaj wydaje się naturalne, że musimy
go przepuścić. Jednak jeśli przejeżdżamy przez tor jazdy
tramwaju pomijając fakt, że jest on pojazdem szynowym,
musimy go przepuścić.

Oczywiście najpierw przepuścimy także auta, które jadą
drogą z pierwszeństwem.

Warto wspomnieć, że
znak „Ustąp pierwszeństwa” dotyczy również
tramwaju – pojazdu szynowego.
Oznacza to, że pojazd jadący drogą z pierwszeństwem
ma pierwszeństwo przed tramwajem –przed
pojazdem szynowym, który wjeżdża
z drogi podporządkowanej.
O tym warto pamiętać.

Natomiast w takiej sytuacji kierujący pojazdem numer (1)
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z naprzeciwka, który skręca w prawo (2), pojazdowi który jedzie drogą z pierwszeństwem(3) i tramwajowi (4), który jedzie tą samą drogą , co on(1), a my(1) przecinamy jego kierunek ruchu.