>Tramwaj wyjeżdżający z drogi podporządkowanej

>Gdy zdarzy się taka sytuacja, że jedziemy
drogą podporządkowaną i chcemy skręcić w lewo, a
obok nas jest tramwaj wydaje się naturalne, że musimy
go przepuścić. Jednak jeśli przejeżdżamy przez tor jazdy
tramwaju pomijając fakt, że jest on pojazdem szynowym,
musimy go przepuścić.

Oczywiście najpierw przepuścimy także auta, które jadą
drogą z pierwszeństwem.

Warto wspomnieć, że
znak „Ustąp pierwszeństwa” dotyczy również
tramwaju – pojazdu szynowego.
Oznacza to, że pojazd jadący drogą z pierwszeństwem
ma pierwszeństwo przed tramwajem –przed
pojazdem szynowym, który wjeżdża
z drogi podporządkowanej.
O tym warto pamiętać.

Natomiast w takiej sytuacji kierujący pojazdem numer (1)
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z naprzeciwka, który skręca w prawo (2), pojazdowi który jedzie drogą z pierwszeństwem(3) i tramwajowi (4), który jedzie tą samą drogą , co on(1), a my(1) przecinamy jego kierunek ruchu.

Reklamy

>Skrzyżowanie drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem stop i drogą z pierwszeństwem przejazdu

>Na skrzyżowaniu drogi z pierwszeństwem przejazdu
z drogą podporządkowaną oznaczoną znakiem „Stop”
trzeba zrobić kilka czynności:
Na pewno należy się zatrzymać.
Znak „Stop” nie zezwala na wjazd na skrzyżowanie
bez zatrzymania.

Po zatrzymaniu trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom
jadącym drogą z pierwszeństwem.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym
lub w takim, w którym jest odpowiednia widoczność.

(Rys.) – Miejsce wyznaczone przez linię bezwzględnego zatrzymania
w tym punkcie.

Rys.:
W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność.
(We wszystkich pytaniach testowych odpowiedź
o zachowaniu szczególnej ostrożności to odpowiedź
prawidłowa i należy zawsze ją zaznaczać).

Kierowca pojazdu dojeżdżającego do skrzyżowania
ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.
(Odpowiedź prawidłowa).

Natomiast sformułowaniem nieprawdziwym jest to, że kierowca
pojazdu, dojeżdżając do skrzyżowania może
wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni
ruchu innym pojazdom.
Jeżeli występuje znak „Stop” należy zatrzymać się w każdej sytuacji.